"Радостта е усмивка на мъдростта."

Китайски оздравителен център

„Не си пожелавай дълъг живот, пожелай си да живееш прекрасно“ Б.Франклин

 В оздравителния център се предлагат прегледи и процедури, базирани на китайската традиционна медицина.
Китайски Оздравителен Център разполага с приятна и просторна приемна, и стая за провеждане на сеансите. Намира се на удобно и леснодостъпно място, в центъра на гр.Варна.

китайската традиционна медицина

Китайската традиционна медицина е най-старата професионално практикувана медицина. Нейната писмена история датира преди повече от 2500 години.

Китайската традиционна медицина разглежда човека като неделима съвкупност от Шен (Дух), енергия (Ци) и материя (физическо, емоционално и ментално тяло). Подходът при лечение на всяко заболяване е свързан преди всичко с възстановяване на енергийния баланс в цялото тяло и хармонизиране на енергийния поток между петте плътни органа – сърце, бял, черен дроб, бъбреци и далак, по принципите на У-Син.

ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ

Предлагаме оздравителни процедури при: