ноември 2018

Китайска традиционна медицина

Китайска традиционна медицина е широк кръг от медицински практики, функциониращи въз основа на философски, даоиски и космологични концепции, базирани на традиция датираща повече от 2500 години. Основни концепции в традиционната китайска медицина са тези за хармонията между Ин и Ян, Ци, петте елемента (дърво, огън, земя, метал и вода), меридиани и акупунктурни точки. Методи на […]

Китайска традиционна медицина Read More »

Съхраняване на женската енергия

Още преди хиляди години в Китай е съществувало познание за спецификата и начините за съхраняване баланса на женската енергия. Съществуват много книги написани за жените, с подробно описание и съвети за грижа към нейното емоционално и физическо здраве. Многобройни са и наръчниците в Китай за това как трябва да се облича жената, какво трябва да

Съхраняване на женската енергия Read More »